Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain 202 § mukaan kunta voi antaa paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset sitovat kaikkia kunnan alueella toimivia yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä sekä muita toimijia. Ympäristönsuojelumääräykset hyväksyy kunnanvaltuusto.


Palvelun tekninen toteutus Aldone