Pieksämäki

Pieksämäellä, kuten koko Etelä-Savossa, suurin osa järvistä ja joista on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Tulokset perustuvat uuteen arvioon Suomen vesien ekologisesta tilasta. Aiempaan arviointiin verrattuna vesien tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Merkittävin vesien tilaa heikentävä tekijä on hajakuormituksesta aiheutuva rehevöityminen.

Pintavesien egologinen laatu Etelä-Savossa

Pieksämäen kaupunki on rakentunut Pieksäjärven eteläpäähän. Järvellä on tärkeä merkitys kaupunkikuvalle sekä asukkaiden virkistymiselle. Pieksäjärveä on kunnostettu viisivuotisella kaupungin ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteishankkeella. Hankkeen tavoitteena on Pieksäjärven yleisen tilan paraneminen ja virkistysarvon merkittävä lisääntyminen. Käytännön parantamistoimenpiteinä on tehty mm. vesikasvien niittoja, hoitokalastusta, kosteikkojen ja rantautumispaikkojen rakentamista. Kaikille käytössä olevat retkisatamat laavuineen löytyvät Anolan rannasta ja Syväsaaresta. Lisäksi Kukkaroniementien alkupäähän on rakennettu laituri rantautumista varten. 

 

Yhteystiedot
Hanna Kakriainen044 3686729PL 101, Sairaalantie 14,  76101 PIEKSÄMÄKI

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone