Joroinen

Joroisselkä on suurehko matala lahtialue, joka kuuluu Saimaan Haukiveteen. Joroisselän tilan on todettu heikentyneen ja osasuunnitelmia on jo tehty tilanteen korjaamiseksi.

Vuonna 2014 tehdyn selvityksen perusteella peltoviljelyn osuus Joroisselän kokonaisfosforikuormituksesta on noin 58 % ja typpikuormituksesta 28 %. Muulta maa-alueelta (metsät, suot, avomaat, kalliomaat, rakennetut alueet) tulevan fosforikuormituksen osuus on 25 % ja typpikuormituksen osuus 53 %. Loput kuormituksesta tulee haja-asutuksesta, pistekuormituksesta ja laskeumasta. Vesinäytteenoton perusteella kaukovaluma-alueista pinta-alaan suhteutettuna suurin kuormitus tulee Valvatuksen alueelta.

Joroisselän vesienhoidon tavoitteena on rehevöitymisen pysäyttäminen sekä veden tilan parantaminen ja hyvän tilan turvaaminen myös jatkossa. Joroisten taajamassa sijaitsevalla vesialueella on tärkeä merkitys Joroisten alueen virkistyskäytössä. Joroisten alue kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen ja se on lisäksi yksi Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoidollisista painopistealueista

 Etelä-Savon Vesienhoito

Joroisten Valvatus on Etelä-Savon Rannat kuntoon – hankkeen kohde. Rannat kuntoon Valvatus on osa EU:n Maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaa Ravinnepiika-tiedotushanketta, jota toteuttavat yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja Luonnonvarakeskus Etelä-Savon alueella. Valvatuksen vedenlaatu on tällä hetkellä tyydyttävä. Vesialueen ongelma on sen mataluus, sillä matalat vesistöt kasvavat helposti umpeen. Valvatuksen vedenpintaa on aikoinaan laskettu useita metrejä.

Rannat kuntoon -hankkeen aiemmat kohteet ja tietoa hankkeesta

Yhteystiedot

Marika Limatius

Poissa 2.7.2018 - 5/2019

040 673 8488Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen


Palvelun tekninen toteutus Aldone