Melu

Meluntorjuntatehtäviin kuuluu häiritsevän melun rajoittaminen. Meluilmoitusten käsittelyn lisäksi työnkuvaan kuuluu tarvittaessa tehdä esityksiä häiritsevien meluhaittojen torjumiseksi ja seurata kaupungin/kunnan melutilannetta.

Arvioitaessa melusta aiheutuvaa häiriötä käytetään yleisesti apuna valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asetettuja melutason ohjearvoja. 

Ohjearvoja sovelletaan ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyn ohella myös maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Melutason ohjearvot

Meluilmoitus

Tarkempia tietoja melualueista on saatavilla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenMarika Limatius
Poissa 2.7.2018 - 5/2019
040-673 8488etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044-368 6729etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausPirita Toivola040-527 3660etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Palvelun tekninen toteutus Aldone