Leväseuranta

Valtakunnalliseeen leväseurantaan kuuluvia havaintopaikkoja on Keski-Savon ympäristötoimen alueella 10 kappaletta. Levätilannetta seurataan havaintopaikoilla viikoittain kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin saakka. Sinilevän määrä arvioidaan silmämääräisesti asteikolla 0 (ei levää) - 3 (erittäin runsaasti sinilevää).

Sinilevät

Levien massaesiintymät (sinileväkukinnat) sekä pohjan ja verkkojen limoittuminen ovat yleisimmät levien aiheuttamat haitat vesissä. Suurin osa leväkukinnoista on sinilevien eli syanobakteerien aiheuttamia. Sinilevien massaesiintymiä tavataan etupäässä rehevöityneissä vesistöissä, mutta sinileviä esiintyy myös luonnontilaisissa vesissä.

Sinilevän määrä rannoilla ja veden pinnalla voi vaihdella huomattavasti sääolojen mukaan. Tyynellä säällä levää voi kertyä veden pinnalle runsaasti. Sinileväesiintymiä on eniten keski- ja loppukesän aikaan vesien ollessa lämpimimmillään, mutta niitä voi esiintyä kevättalvesta lähtien myöhään syksyyn saakka.

Jarviwiki.fi -sivustolla on paljon tietoa mm. sinilevien esiintymisestä, tunnistamisesta, ajankohtaisesta levätilanteesta ja havaintopaikoista.

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenMarika Limatius
Poissa 2.7.2018 - 5/2019
040-673 8488etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044-368 6729etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausPirita Toivola040-527 3660etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone