Ilmanlaatu

Ilmansuojelun yleistehtäviin kuuluu mm. ilmanlaadun seuranta ja päästöjen vaikutusten tarkkailu. Varkaudessa ympäristösuojeluntoimisto julkaisee vuosittain raportin kaupungin ilmanlaadusta. Varkauden ilmanlaatututkimukset on tehty vuodesta 1983 lähtien. Vuoden 2011 alusta Kuopion kaupunki on hoitanut mittausten käytännön toteutuksen.

Ilmanlaatua seurataan Kommilassa (pääterveysasema), Päiviönsaarella ja Taulumäellä (toripaviljonki) sijaitsevilla mittausasemilla. Kesällä 2016 siirrettiin TRS-mittaukset Päiviönsaarelta Kosulanniemeen, että saataisiin parempi kuva Hajurikkiyhdisteiden leviämisestä kaupunki-ilmassa. Mittausasemilla mitataan hengitettävien hiukkasten (PM10), haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksia ja lisäksi vielä typenoksidien (NOx) pitoisuuksia. Päästöjen vaikutusten tarkkailuun liittyen Varkaudessa on tehty mm. vuonna 1996 ilmanlaadun bio-indikaattoriselvitys, jossa kartoitettiin epifyyttijäkälien esiintyvyyttä ja kuntoa puiden rungoilla.

Pieksämäki osallistui vuonna 2007 Etelä-Savon ympäristökeskuksen alueella järjestettyyn kolmivuotiseen projektiin, jossa mitattiin jatkuvatoimisesti typpioksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta. Mittaus toteutettiin maalis-joulukuussa ja tulosten perusteella kaupunki-ilman laatu oli pääosin hyvää. Projekti jatkui uudella viisivuotiskaudella ja seuraava mittausjakso toteutettiin Pieksämäellä vuonna 2013. Ilmanlaatua mitattiin tällöin ainoastaan hengitettävän hiukkasten osalta ja kaupunki-ilmanlaatu oli tulosten perusteella pääosin hyvää ollen huonoimmillaan maalis-toukokuussa.

Ilmanlaadun mittauksia jatketaan edelleen 2014-2018 Etelä-Savon yhteisprojektina ja mittaukset aloitettiin vuoden 2014 alusta Mikkelistä. Pieksämäellä ilmanlaatua mitataan seuraavan kerran 2018. Ilmanlaatu Pieksämäellä

Valtakunnallisesta ilmanlaatuportaalista löytyy mm. mittausasemien mittaustuloksia, tietoa ilmanlaadun reaaliaikaisesta tilasta, asiaa ilmansaasteista sekä niiden vaikutuksista.

Lisätietoa:
Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot

http://www.co2-raportti.fi/

Hengitysliitto

Opas puun polttoon: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Pienpolttoesite_A5_verkkoon.pdf

Varkauden ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportit

Varkauden ilmanlaadun raportit ovat alla liitteinä.

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049
JoroinenMarika Limatius
Poissa 2.7.2018 - 5/2019
040-673 8488
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998
PieksämäkiHanna Kakriainen044-368 6729
VarkausEila Kainulainen044-790 6049


Palvelun tekninen toteutus Aldone