Ympäristön tila ja seuranta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen yhtenä tehtävänä on ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista huolehtiminen. Viereisessä valikossa on eritelty eri seurantakohteita.


Palvelun tekninen toteutus Aldone