Maatalous ja eläinten pito

Maatalouden ympäristönsuojelua toteutetaan lainsäädännön ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla (tuki-järjestelmät) sekä ympäristötietoisuutta lisäämällä.

Keskeisimpiä maatalouden ympäristönsuojeluun liittyviä säädöksiä ovat ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) ja -asetus (YSA 713/2014) sekä nitraattiasetus (1250/2014). Eläinsuojien lupa- ja valvontaviranomaisina toimivat ympäristönsuojelulain mukaan valtion lupa- ja valvontaviranomaiset (Aluehallintovirasto / ELY-keskus) sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Eläinsuojien lupaviranomaisen toimivalta määräytyy eläinsuojan koon perusteella.

Nitraattiasetuksen valvontaviranomaisina toimivat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen. Nitraattidirektiivin edellyttämien raporttien laatimiseksi tarpeelliset tiedot sekä tiedot asetuksen rikkomisesta raportoidaan alueelliselle ELY-keskukselle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettavat eläinsuojien ympäristölupahakemuslomakkeet sekä lannan aumauksesta tai lannan levityksestä poikkeustilanteessa tehtävät ilmoitukset löytyvät Ympäristönsuojelun lomakkeista.

Nitraattiasetusta käsittelevä opas, Nitraattiasetuksen tulkinta on tarkoitettu toiminnanharjoittajille sekä viranomaisille.

Hevostallit

Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueille on laadittu alla oleva ohje hevosten pidosta. Ohjeeseen on koottu tietoa luvista, määräyksistä ja suosituksista, joita tulee ottaa huomioon ennen hevosen tai ponin hankintaa.

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Joroinen, Varkaus

Marika Limatius

Poissa 2.7.2018 - 5/2019

040-673 8488etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044-368 6729etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Palvelun tekninen toteutus Aldone