Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Ympäristöluvan tarve ja lupamenettely on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja tarkentavat määräykset on annettu Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta.

Ympäristölupavelvolliset laitokset on luetteloitu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1. Ympäristöluvan tarve voi lisäksi määräytyä ympäristönsuojelulain 4 luvun 27-29 § mukaisesti.

Kunnan ympäristöviranomaisen lupaa edellyttämä toiminta on lueteltu Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta 2 §:ssä. Aluehallintoviraston (AVI) lupaa edellyttämä toiminta (ent. vesioikeus, ympäristölupavirasto, alueellinen ympäristökeskus) on lueteltu Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta 1 §:ssä.

Ympäristölupia käsittelevien viranomaisten toimivalta on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014).

Ympäristölupahakemuslomakkeet

Kunta/yhteistiedot
 
 
 
ympäristönsuojeluasetuksen                      7 §:n mukaiset
ympäristönsuojeluasetuksen                            5 §:n mukaiset
Lupahakemuksen toimitusosoite ympäristölautakuntaan
Lupahakemuksen toimitusosoite aluehallintovirastoon (AVI)
Heinävesi:
Eila Kainulainen,
044 790 6049
Keski-Savon ympäristölautakunta
Kermanrannantie 7
79700 HEINÄVESI
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövastuualue
PL 50
50100 MIKKELI
p. 020 636 1030
Joroinen:
Marika Limatius,
040 673 8488
Poissa 2.7.2018 - 5/2019
Keski-Savon ympäristölautakunta
Lentoasemantie 130
79600 JOROINEN
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövastuualue
PL 50
50100 MIKKELI
p. 020 636 1030
Leppävirta:
Timo Turunen
040 847 3998
Keski-Savon ympäristölautakunta
PL 4 / Savonkatu 39
79100 LEPPÄVIRTA
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövastuualue
PL 1741
70101 KUOPIO
p. 020 636 1030
Pieksämäki:
Hanna Kakriainen
044 368 6729
Keski-Savon ympäristölautakunta
PL 101 / Sairaalantie 14
76101 PIEKSÄMÄKI
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövastuualue
PL 50
50100 MIKKELI
p. 020 636 1030
Varkaus:
Pirita Toivola
040 527 3660
Keski-Savon ympäristölautakunta
PL 208 / Ahlströminkatu 6
78201 VARKAUS
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövastuualue
PL 1741
70101 KUOPIO
p. 020 636 1030


Palvelun tekninen toteutus Aldone