Vapautus vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä

LIITTYMISVELVOLLISUUS VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN

Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001 ja sen muutos 1.9.2014. Vesihuoltolain (10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

  • 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
  • 2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

  • 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
  • 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

VAPAUTUS LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA

Liittymisvelvoitteesta voi saada hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen, jos vesihuoltolaissa erikseen mainitut perusteet täyttyvät. Vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perustelut vapautuksen myöntämiselle ovat:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset,  liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella
  • sekä lisäksi
  • a) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
  • b) kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää  ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti (ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista).

Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa tulee olla yksityiskohtainen selvitys nykyisestä vesi- ja jätevesihuollosta ja sen toimivuudesta. Hakemuksessa tulee olla liitteinä jätevesikäsittelyjärjestelmän piirustukset, korkeintaan vuoden vanha tutkimustulos (poikkeus radon) ja lausunto kaivoveden laadusta. Kaivovedestä tulee tutkia ainakin alla olevat analyysit:

Kaivovedestä tutkittava seuraavat analyysit:

Escherichia coli, kolimuotoiset bakteerit, enterokokit, nitraatti, nitriitti, mangaani, ulkonäkö, haju sekä porakaivosta radon

Huom! Tutkimustulos saa olla korkeintaan vuoden vanha

(poikkeus radon, jonka osalta tutkimus saa olla vanhempi)

Hakemus vapautukseksi vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049Kermanrannantie 7,
79700 HEINÄVESI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenMarika Limatius
Poissa
2.7.2018 - 5/2019
040-673 8488Lentoasemantie 130,
79600 Joroinen
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998PL 4, Savonkatu 39,
79101 LEPPÄVIRTA
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiNiklas Holopainen044 790 6024PL 101, Sairaalantie 14,
76101 PIEKSÄMÄKI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausNiklas Holopainen044 790 6024PL 208, Ahlströminkatu 6,
78201 VARKAUS

etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Palvelun tekninen toteutus Aldone