Maaperän puhdistaminen

Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maaperän aineksen poistamiseen toimitettavaksi muualle käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, jos

  1. pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty;
  2. puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistus-menetelmää; ja
  3. toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.
ELY-keskus tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen (YSL 78 §).
Pilaantuneita maita koskevat tiedot tallennetaan Maaperän tila -tietojärjestelmään.
 
 

(Leppävirta, Varkaus)(Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki)

Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 1049, 70101 KUOPIO

Sepänkatu 2B, 70100 KUOPIO

Puhelinvaihde 020 63 60080

Faksi: (017) 581 0073

Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 164, 50101 MIKKELI

Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI

Puhelinvaihde 020 63 60120

Faksi: (015) 651 9149


Palvelun tekninen toteutus Aldone