Kotitarveotto

Kotitarveotto

Kotitarveotto ei tarvitse Maa-aineslain 4 § mukaista maa-aineslupaa, mutta siitä voi tarvita ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Kotitarveottoa on ainesten ottaminen omalta maalta omaan, kyseisen kiinteistön tavanomaiseen käyttöön, kuten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esim. naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman lupaa. Kotitarveotostakaan ei saa aiheutua maa-aineslain 3 § mukaisia seuraamuksia.

Kotitarveotosta tulee tehdä Maa-aineslain 23 a §:n mukaan ilmoitus ottamispaikan sijainnista ja arvioidusta ottamisen laajuudesta silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus toimitetaan kunnan valvontaviranomaiselle.

Maa-ainesten otosta ei saa aiheutua 3 §:n mukaisia seuraamuksia:

- kauniin maisemakuvan turmeltumista

 

- luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista

 

- huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteisiin

 

- tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista ( I tai II luokka), jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

 

 

 

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044 790 6049Kermanrannatie 7,
79700 HEINÄVESI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenMarika Limatius
Poissa
2.7.2018-5/2019
040 673 8488

Lentoasemantie 130
79600  JOROINEN

etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenJani Huttunen044 797 5552

Lentoasemantie 130
79600  JOROINEN

etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040 847 3998PL 4, Savonkatu 39,
79101 LEPPÄVIRTA
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044 368 6729PL101, Sairaalantie 14,
76101 PIEKSÄMÄKI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausMarika Limatius040 673 8488PL 208, Ahlströmikatu 6
78201 VARKAUS
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausJani Huttunen044 797 5552 PL 208, Ahlströmikatu 6
78201 VARKAUS
 etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone