Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan levitys syksyllä tulee tehdä lokakuun loppuun mennessä. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

Ilmoitusvelvollisuudesta on säädettyvaltioneuvoston asetuksessa  eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 18.12.250/2014. Asetus on uudistunut ja korvaa aikaisemmin voimassa olleen asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 9.11.2000/931.


Palvelun tekninen toteutus Aldone