Ammattimainen jätteenkuljetus

Jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta (mukaan lukien ammattimainen sakokaivolietteen kuljetus) tai jätteen välittämisestä tulee tehdä jätelain 94 § mukainen hakemus jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä alueelliselle ELY-keskukselle.

Hakemuksessa on oltava toimintaa ja sen harjoittajaa koskevat riittävät tiedot. 

Toiminta hyväksytään jätehuoltorekisteriin, jos:

 1) toimintaa harjoitetaan jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti;

2) toimintaa harjoitetaan aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
3) toiminnassa käytettävä laitteisto ja kalusto on teknisesti asianmukaista;
4) hakija asettaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi riittävän vakuuden kuljetettavan tai välitettävän jätteen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, ellei viranomainen päätä, että vakuuden asettaminen on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen tarpeetonta.

 hakemuslomake

 
ELY-keskusten yhteystiedot:
(Leppävirta, Varkaus)(Heinävesi, Pieksämäki)

Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 2000, 70101 KUOPIO

Kallanranta 11, 70100 KUOPIO

Puhelinvaihde 0295 026 500

Faksi: (017) 580 8950

Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 164, 50101 MIKKELI

Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI

Puhelinvaihde 020 63 60120

Faksi: (015) 651 9149

 

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone