Ammattimainen jätteenkeräys

Jätteeen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain 100 §:n nojalla ilmoistus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. Jos keräys toteutetaan osana muuta ympäristöluvanvaraista toimintaa, ei erillistä ilmoitusta jätehuoltorekisteriin tarvitse tehdä.

Ilmoituksen toimittaminen viranomaiselle ja sen käsittely:
Ilmoitus toimitetaan sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista.

Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista saman toiminnanharjoittajan järjestämään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista. Jokaisesta vastaanottopaikasta on ilmoitettava pyydetyt vastaanottopaikkaa koskevat tarkemmat tiedot ilmoituksen liitelomakkeella ja tarvittaessa eri liitteillä. Samalla ilmoituksella tehdyt toiminnanharjoittajan eri vastaanottopaikkoja koskevat ilmoitukset käsitellään yhtenä rekisteröintinä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee ilmoituksen tiedot jätehuoltorekisteriin ja ilmoittaa merkitsemisestä toiminnanharjoittajalle.

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049Kermanrannatie 7,
79700 HEINÄVESI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
JoroinenMarika Limatius
Poissa 2.7.2018 - 5/2019
040-673 8488Lentoasemantie 130,
79600 JOROINEN
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998PL 4, Savonkatu 39,
79101 LEPPÄVIRTA
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044-368 6729PL101, Sairaalantie 14,
76101 PIEKSÄMÄKI
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausPirita Toivola040-527 3660PL 208, Ahlströminkatu 6,
78201 VARKAUS
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Palvelun tekninen toteutus Aldone