Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu päättää yksityisen omistamalla maalla luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen purkamisesta sekä luontoselvitysten tekeminen.

Luonnonsuojelu

Luonnonmuistomerkin perustamiseksi on perustettu kampanja, jossa kannustetaan perustamaan luonnonmuistomerkki 100-vuotiaan Suomen kunniaksi.

 

Natura 2000-alueet

Valtioneuvosto teki vuonna1998 päätöksen ehdotuksesta Suomen Natura-verkostoksi.Verkostoa täydennettiin vuonna 2000. Verkoston tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden suojelu Euroopan yhteisön alueella. Natura-kohteiden suojelu toteutetaan pääosin muodostamalla niistä luonnonsuojelualueita.

Natura-alueet: Heinävesi, JoroinenLeppävirta, Pieksämäki, Varkaus

Lisätietoa Naturasta

Rantojensuojelualueet

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta vuonna 1990. Rantojensuojeluohjelman tarkoituksena on säilyttää siihen kuuluvat ranta-alueet luonnonmukaisina ja rakentamattomina. Rantojensuojeluohjelmaa toteutetaan muodostamalla luonnonsuojelualueita sekä hankkimalla alueita valtion omistukseen.

Yhteystiedot
HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
Joroinen

Marika Limatius

Poissa 2.7.2018 - 5/2019

040-673 8488etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044-368 6729etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
VarkausNiklas Holopainen044 790 6024etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Palvelun tekninen toteutus Aldone