Varkaus

Varkauden merkittävimmät luonnonsuojelualueet ovat Mula, Ruokojärvi ja Itkonsaari.

Mula ja Ruokojärvi

Mula ja Ruokojärvi kuuluvat Naturakohteisiin. Molempien rannoille on rakennettu lintutornit. Mula ja Ruokojärvi sijaitsevat Varkauden länsiosassa.

 

Itkonsaari

Itkonsaari on pitkittäisharju ja Varkauden vanhimpia luonnonsuojelualueita. Itkonsaari sijaitsee Kangaslammin kirkonkylässä.

Ämmäkosken ja Kämärin alue

Kämärin arvokas koski- ja lehtoalue sijaitsee aivan kaupungin keskustassa Ämmäkosken ja Kämärin koskien partaalla ulottuen aina Taipaleen kanavaan saakka. Kämäri on suosittu ulkoilualue ja siellä on opastettu luontopolku.

Pohjois-Savon maakuntakaavassa on Ämmäkosken - Kämärin alue merkitty luonnonsuojelualeena totetutettavaksi luonnoltaan ja maisemaltaan arvokkaana kohteena. Alue on myös arvioitu potentiaaliseksi valkoselkätikan pesimäalueeksi.


Palvelun tekninen toteutus Aldone