Selvitä kiinteistösi jätevesitilanne

Asetuksen (209/2011) mukaan kiinteistöllä on selvilläolovelvollisuus kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä. Kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä ja se tulee esittää viranomaiselle pyydettäessä.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Täytä lomakkeen tiedot mahdollisimman huolellisesti. Erityisen tärkeää on asemapiirros, josta selviää kaivojen, rannan ja rajojen etäisyys. Hyvin täytetty selvitys pitää sisällään tiedot jätevesijärjestelmästäsi, käyttö- ja huolto-ohjeen sekä päiväkirjan.

Kun perustiedot ovat kasassa kysy rohkeasti kuntasi ympäristöviranomaiselta arviota vaatimusten täyttymisestä. Vastoin yleistä pelkoa monissa paikoissa on toimivia järjestelmiä tai saneeraustarve on vähäinen. Jos taas saneeraustarve on ilmeinen, on ensimmäisenä yleensä kyse kiinteistön oman kaivon tai rannan pilaantumisvaarasta.


Palvelun tekninen toteutus Aldone