Jätevesijärjestelmän saneeraus ja rakentaminen

Jätevesijärjestelmän saneeraukseen ja rakentamiseen tarvitset toimenpideluvan rakennusvalvonnasta. Mikäli saneeraus tapahtuu muun rakentamisen yhteydessä muutokset esitetään rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien rakentamiseen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) säännöksiä. Lisäksi sitä säätelee haja-asutuksen jätevesiasetus, jonka mukaan jätevesijärjestelmä
on rakennettava siitä laaditun suunnitelman mukaisesti. Rakentamiseen ryhtyvä ja hänen asiantuntijansa vastaa siitä, että rakentamisessa noudatetaan annettuja säännöksiä ja että rakennuskohde valmistuttuaan täyttää sille asetetut vaatimukset. Lue lisää Ympäristöoppaasta: Haja-asutuksen jätevedet (kohta 7).

Rakennusvalvonnan yhteystiedot: Heinävesi, JoroinenLeppävirtaPieksämäki, Varkaus


Palvelun tekninen toteutus Aldone