Jätevesijärjestelmän huolto ja käyttö

Jätevesijärjestelmän rakentaminen luo edellytykset sille, että jätevesien käsittely täyttää asetetut
vaatimukset. Järjestelmän oikea käyttö ja huolto varmistavat, että järjestelmä pysyy kunnossa ja
toimii suunnitelman mukaisesti. Vaikka varsinaiset huoltotoimet on syytä jättää ammattilaisen
tehtäväksi, kiinteistönhaltijan kannattaa myös itse tarkkailla jätevesijärjestelmän toimivuutta
ja pitää siitä käyttöpäiväkirjaa. Lue lisää Ympäristöoppaasta: Haja-asutuksen jätevedet (kohta 8).

Jätevesijärjestelmän käytöstä ja huollosta säädetään haja-asutuksen jätevesiasetuksessa (209/2011) 7§:ssä.

Saostuskaivojen tyhjentäminen on tärkeä huoltotoimenpide. Alueella saostuskaivojen tyhjennyksiä suorittavat yritykset löydät Keski-Savon jätehuollon sivuilla olevista kuntakohtaisista oppaista (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus). Pieksämäen osalta löydät tiedot Jätekukon sivuilta, jossa kuntakohtainen urakoitsijalista.


Palvelun tekninen toteutus Aldone