Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Vieressä olevasta valikosta löydät tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella:

Kohdassa haja-asutuksen jätevesisäädökset käsitellään haja-asutuksen jätevesiä koskevia valtakunnallisia ja paikallisia säädöksiä aikatauluineen ja poikkeuksineen.

Kohdasta selvitä kiinteistösi jätevesitilanne löydät lomakkeen jätevesiselvityksen laatimiseen ja saat neuvoja joiden avulla voit arvioida kiinteistön jätevesikuormitusta.
 
Kohdasta jätevesijärjestelmän saneeraus ja rakentaminen mitä lupia tarvitset saneerauksessa tai uuden järjestelmän rakentamisessa.
 
Kohdassa jätevesijärjestelmän huolto ja käyttö saat vinkkejä kuinka saat järjestelmäsi toimimaan pitempään.
 
Omavesihanke - puolueetonta neuvontaa jätevesiasioissa Heinäveden, Joroisten ja Pieksämäen alueilla.
 

Lisätietoa: OMAVESI 2019

Vesihuoltotulkki on uusi sovellus joka voi auttaa valitsemaan sopivan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän.

Vesihuollon suunnittelun palvelupaketti VESPA näyttää sijaitseeko kiinteistösi 100 metrin rantavyöhykkeellä.

Ympäristöhallinnon hajajätesivustolta

Ympäristöopas Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt 

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n "Opas jätevesien maailmaan"

Kiinteistökohtaista vesihuoltoa uhkaavia riskitekijöitä voi arvioida Suomen ympäristökeskuksen laatiman esitteen avulla.

Talousvesikaivon rakentaminen ja huolto

Alla olevassa oppaassa on perustietoa oman kaivon rakentamsiesta ja huollosta.

 

 

Yhteystiedot

HeinävesiEila Kainulainen044-790 6049etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
Joroinen

Marika Limatius

Poissa 2.7.2018 - 5/2019
040-673 8488etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
 Jani Huttunen044 797 5552etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
LeppävirtaTimo Turunen040-847 3998etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
PieksämäkiHanna Kakriainen044-368 6729etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
Varkaus

Niklas Holopainen  

044 790 6024etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Palvelun tekninen toteutus Aldone