Tupakointikiellot

 Tupakkalain (549/2016) 74 §: n mukaan tupakointi on kielletty:

- rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä

- ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan

- päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa

Lisätietoa tupakointikielloista ja rajoituksista Valviran sivustolta.

 

Asuntoyhteisöt

Tupakkalain 79§ mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä. Yksittäisillä asukkailla ei ole oikeutta tehdä tupakointikieltoa koskevia hakemuksia asuntoyhteisön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin.

Lisätietoja ja ohjeistusta Valviran sivustolla.

Yhteystiedot
Heinävesi
Joroinen
Leppävirta
Varkaus
Heli Impivaara

Harri Maijanen
0400 894 212

040 579 4678
PieksämäkiEeva Vasko, poissa 7/2018 saakka

Harri Maijanen
0400 181 533

040 579 4678
sähköposti

etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

terveysvalvonta@leppavirta.fi


Palvelun tekninen toteutus Aldone