Tupakan vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa.

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ylläpitää tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriä.
 
Toiminnanharjoittajan tulee laatia tupakan myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma edellytetään vähittäismyyntilupahakemuksen liitteeksi. Lisätietoa omavalvontasuunnitelman laatimisesta Valviran sivuilla. Vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät terveysvalvonnan maksutaksan mukaisesti.
 
Lisätietoa aiheesta Valviran sivuilta.

Palvelun tekninen toteutus Aldone