Sisäilmassa

Asuntojen radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uudet asunnot tulee rakentaa ja suunnitella siten, ettei radonpitoisuus ylitä arvoa 200 Bq/m3. Rakennusvaiheessa mahdollisen radonhaitan voi ehkäistä huolehtimalla rakennuksen maanvastaisten pintojen, saumojen ja liitoskohtien tiiviydestä sekä järjestämällä alapohjan tuuletuksen ja asunnon riittävän ilmanvaihdon.

Säteilyturvakeskuksen sivuilla on mm. ohjeita radonin huomioimisesta uudisrakentamisessatietoa radonkorjauksesta ja radonkarttoja.


Palvelun tekninen toteutus Aldone