Juomavedessä

Suomessa talousvesien eniten säteilyannosta aiheuttava radionuklidi on radon. Veden mukana nielty radon aiheuttaa säteilyannosta mahalaukulle. Sen lisäksi radonille altistutaan hengitysteitse, koska se haihtuu helposti ilmaan erityisesti vettä lämmitettäessä.

Juomaveden radon on erityisesti porakaivojen ongelma. Erot yksittäisten asuntojen ja kaivojen välillä ovat kuitenkin suuria.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001) on annettu yksityisessä käytössä olevien kaivojen vedelle radonia koskeva toimenpideraja 1000 Bq/l (becquereliä litrassa).
Vesilaitosten veden ja elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän veden radonpitoisuus saa olla enintään 300 Bq/l.

Lisätietoa talousveden radonista STUK:n sivuilta.


Palvelun tekninen toteutus Aldone