Radon

Radon on maaperästä peräisin oleva hajuton, mauton ja väritön kaasu, joka voi joutua rakennuksen sisälle mm. alapohjan kautta. Asunnon radonpitoisuuden voi selvittää talviaikaan tehtävällä mittauksella. Tätä varten voi tilata Säteilyturvakeskuksesta mittauspurkin, joka pidetään asunnossa marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana kaksi kuukautta ja lähetetään Säteilyturvakeskukseen takaisin analysoitavaksi.


Palvelun tekninen toteutus Aldone