Sisämelu

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen meluolosuhteita valvotaan asunnontarkastusten ja tarvittaessa melumittausten avulla. Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1) on annettu asuntojen ja muiden oleskelutilojen meluohjearvot.


Palvelun tekninen toteutus Aldone