Asumisterveys

Asunnon olosuhteet eivät saa aiheuttaa tilassa oleskeleville terveyshaittaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisistä vaatimuksista asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1).

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone