Kemikaalivalvonta

Uusi kemikaalilaki (599/2013) tuli voimaan 1.9.2013. Lakiuudistuksen yhteydessä kemikaalilain mukainen markkinavalvonta keskittiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Virastoon siirrettiin kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen kaikki tehtävät, eikä lainsäädännössä enää ole tehtäviä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.

Lisää tietoa kemikaaleista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilta kohdasta kemikaalit, biosidit ja kasvinsuojeluaineet: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet

Kemikaaleja koskevista REACH- ja CLP-asetuksista löytyy tietoa Tukesin neuvontapalvelun sivuilta: http://www.reachneuvonta.fi/


Palvelun tekninen toteutus Aldone