Elintarvikkeiden tilapäismyynti

Elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos toiminnan riskit ovat vähäisiä. Tällaista toimintaa ovat mm. yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen tilapäinen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu.

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, esimerkiksi liikkuvaa kioskia, myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai muuta liikkuvaa laitetta.
 
Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista.

 

Tiedotuslomake


Palvelun tekninen toteutus Aldone