Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai sen osaa, jossa myytäväksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Soveltuvin osin elintarvikehuoneistona pidetään myös ajoneuvoa, konttia tai laitetta sekä ulkotilaa, josta ed. toimintaa harjoitetaan.

Elintarvikelakia (23/2006) on muutettu lailla elintarvikelain muuttamisesta (352/2011). 1.9.2011 alkaen elintarvikeyritysten velvollisuus hakea viranomaisilta ennakkohyväksyntä toiminnalleen poistui. Hyväksymisen sijaan elintarvikealan toimijan tulee tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Huoneiston ilmoituksen käsittelystä peritään vahvistetun taksan mukainen maksu. Hyväksymismenettelyn piiriin jäävät ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset.

Elintarvikeyritysten ei tarvitse enää hyväksyttää viranomaisilla omavalvontasuunnitelmaansa. Yritysten omavalvontavelvoite kuitenkin säilyy jatkossakin.

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta -lomake


Palvelun tekninen toteutus Aldone