8.1.2018

Suomen merenhoitosuunnitelman, vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt. Kerro mielipiteesi!

Suomen merenhoitosuunnitelma, vesienhoitosuunnitelmat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Tavoite on, että Itämeren ja vesien tila ei enää heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä tila sekä tulvat ja niiden vahingolliset seuraukset vähenevät.

Suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. 

Osallistumisohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta, Vaikuta vesiin!

 


Palvelun tekninen toteutus Aldone