21.3.2017

Keski-Savon ympäristötoimi järjesti haukien elohopeapitoisuus -projektin kesällä 2016. Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueelta valittiin 23 järveä, joista osakas- ja kalastuskuntien avustuksella kerättiin kaksi-viisi haukinäytettä / järvi. Projektissa tutkituissa haukinäytteissä ei ylitetty sallittua elohopeapitoisuuden enimmäispitoisuutta 1,00 mg/kg.
Projektin tulokset on esitelty tarkemmin yhteenvedossa.


Palvelun tekninen toteutus Aldone