5.12.2016

Tupakkalain valvontamaksuihin muutoksia 1.1.2017 alkaen.

Uusi Tupakkalaki (549/2016) tuli voimaan elokuun puolivälissä 2016.
Siinä on suurimpana muutoksena veroluonteisesti perittäväksi määrätty valvontamaksu. Aiemmin valvonnasta perittiin maksu, joka vastasi valvontaviranomaisena tehdyn työn kustannuksia. Tuo kustannusvastaavuus jää vain lupakäsittelyyn.

91 §
Tupakkalain valvontamaksut
 
Kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on 44 §:ssä tarkoitettu tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt tämän lain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen.
 
Valvontamaksu on enintään 500 euroa myyntipistettä kohden. Jos toimija kuitenkin on 46 §:n 1 momentin 2 kohdan tai 50 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä taikka on tehnyt 48 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena.
 
Kunta perii 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta valvontamaksun kyseiseltä vuodelta. Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, kunta voi periä toiminnan kestoon suhteutetun valvontamaksun.
 
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristölautakunta päätti yksikön maksutaksasta kokouksessaan 3.11.2016.
Taksa on nähtävillä Leppävirran kunnassa ja sen voi katsoa myös Keski-Savon ympäristötoimen nettisivuilta kohdasta taksat.
 
Vuosittaiseksi valvontamaksuksi lautakunta päätti 350 euroa myyntipistettä kohden. Koska maksut lähtevät ennen valvonnan suorittamista 1.1.2017 voimassa olevien lupien mukaisesti, tulee jokaisen tupakkatuotteita myyvän toimipaikan ilmoittaa vuoden 2016 loppuun mennessä, monestako myyntipisteestä tupakkatuotteita luovutetaan tai otetaan maksua vastaan ensi vuonna. Myös mahdollisesta tupakkatuotteiden myynnin lopettamisesta tulee ilmoittaa.
 
Helpoin tapa ilmoittaa yrityksenne myyntipisteiden lukumäärä on laittaa viesti 31.12.2016 mennessä yhteiseen sähköpostilaatikkoon, josta viesti ohjataan kohteen valvojalle:
 
 
Keski-Savon ympäristötoimi
Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus

Palvelun tekninen toteutus Aldone